ינון קחטן

ינון קחטן

בוגר החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים באוניברסיטה העברית – מסלול ספרותי – כך שקורטאסר, בורחס, רולפו ואונמונו תמיד נמצאים אצלי מאחורי המקלדת.