תעריפי מינימום מומלצים לעבודות עריכה, תרגום, הגהה, ניקוד ולקטורה בשוק הספרים הישראלי

תעריפי מינימום לעבודות תרגום, עריכה, הגהה, לקטורה וניקוד*

* בעבודה מול הוצאות ספרים

(מעודכן ליום 1 בנובמבר 2019)

מבוא

המבוא וההנחיות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד מן התעריפון על כל חלקיו.

בתעריפון חמישה חלקים על פי חלוקה מקצועית עיקרית:

 • תעריפי תרגום לסוגיו
 • תעריפי עריכה לסוגיה
 • תעריפי הגהה לסוגיה
 • תעריפי לקטורה לסוגיה
 • תעריפי ניקוד
בנוסף, קיימים באתר חוזים לדוגמה לרוב סוגי העבודות, מומלץ לעיין בהם.
 1. כל מתרגם, כל עורך, כל מגיה וכל לקטור נבדל מעמיתיו למקצוע על פי הכשרתו וכישוריו המקצועיים, על פי ניסיונו המצטבר בעבודה ועל פי רמתו האישית ומיומנותו, ולכן לא ניתן לגזור גזרה שווה על כולם. תעריפון זה קובע, לפיכך, תעריפי מינימום הוגנים עבור כל סוג עבודה – תעריפים שבוודאי אין לשלם פחות מהם.
 2. תעריפי התרגום, העריכה וההגהה מבוססים על גיליון דפוס בן 24,000 סימני דפוס. בסימני דפוס נמנים גם הרווחים בין המילים.
 3. על תעריפי המינימום בתעריפון זה יש להוסיף תוספות בעד עבודות ייחודיות כגון אלו המפורטות להלן (שיעורי התוספות הייחודיות ייקבעו במשא ומתן עם מזמין העבודה):
 • מתרגם מנוסה – תוספת של 20 אחוז לפחות.
 • תרגום משפה נדירה – תוספת של 20 אחוז לפחות.
 • טיפול מיוחד, בירורים מתמידים ופגישות – עם המחבר, עם המתרגם, עם העורך, עם המגיה, עם המעצב, עם המו”ל, עם בית הדפוס.
 • בתעריפי הניקוד – מקובל לדרוש תוספת על ניקוד שירה (לעומת ניקוד ספרי ילדים). כמו כן יש להתחשב בנפח העבודה – מקובל לדרוש תשלום גבוה יותר בעבודה עם מספר מילים קטן.
 • תעריפי המינימום בתעריפון זה אינם כוללים תשלום בגין ביטול זמן (נסיעות) וכן תשלום עבור הוצאות נסיעה ואש”ל; כאלה יש לקבוע בנפרד.
 • מתרגם, עורך, מגיה ולקטור זכאי לקבל, נוסף על התשלום הכספי, 5 עותקים מהטקסט שתרגם, 2 עותקים מהטקסט שערך, 1 עותק מהטקסט שהגיה, 1 עותק מהטקסט שהמליץ להוציאו לאור. עותקים נוספים יוכל לרכוש בהנחה סיטונאית.
 • כל התעריפים בתעריפון זה אינם כוללים מס ערך מוסף.

להלן הנחיות אגף המכס ומע”מ במשרד האוצר בנושא מס ערך מוסף:

על פי הנחיות אגף המכס ומע”מ רשאים ספקי השירותים המסתמכים על תעריפון זה לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:

להירשם כ”עוסק מורשה” ברשויות המס, ואז יוכלו לגבות מס זה ממזמיני השירות ולהעבירו לרשויות המס.

אם ספקי השירותים אינם רשומים כ”עוסקים”, מזמיני השירות ישלמו עבורם את מס הערך המוסף, ואין הספקים צריכים לגבות את המס בעצמם.

 

תעריפי מינימום לתרגום לעברית

תיאור העבודה תעריף מינימום בשקלים ללא מע”מ, לגיליון דפוס בן 24,000 סימני דפוס כולל רווחים
תרגום 900
תרגום מדע 1100

 

תעריפי מינימום לעריכה

תיאור העבודה תעריף מינימום בשקלים ללא מע”מ, לגיליון דפוס בן 24,000 סימני דפוס כולל רווחים
עריכת מקור ליווי (עריכה יסודית, קריאות חוזרות, פגישות חוזרות) 950 + תוספת לכל פגישה וקריאה נוספת
עריכת מקור יסודית – עריכה ספרותית, מבנית וסגנונית, עריכת תוכן 600

עריכת לשון של טקסט ערוך (ספרותית/תוכן) – כולל האחדת הכתיב המלא

עריכת לשון של טקסט שאינו ערוך – כולל האחדת הכתיב המלא

300

400

עריכת לשון – מדע 450
עריכת תרגום 450
עריכת תרגום – מדע 650

 

תעריפי מינימום להגהה

תיאור העבודה תעריף מינימום בשקלים ללא מע”מ, לגיליון דפוס בן 24,000 סימני דפוס כולל רווחים
הגהה של כתב יד ערוך ומותקן (לפני עימוד) 140
קריאה אחרונה – הגהה של כתב יד ערוך ומוּגָהּ (אחרי עימוד) 90
   
   
 
   

תעריפי מינימום ללקטורה

תיאור העבודה כתב יד/ספר
קריאת כתב יד מקור וכתיבת חוות דעת 300 (אורך ממוצע, כ-15 ג”ד) 500 (ארוך מ-15 ג”ד)
קריאת ספר בשפה זרה וכתיבת חוות דעת 300 (אורך ממוצע, כ-300 עמודים) 350 (ארוך מ-300 עמודים)

 

תעריפי מינימום לניקוד

תיאור העבודה תעריף מינימום לניקוד שירה או פרוזה ללא מע”מ – לפי מספר מילים
ניקוד למילה 25 אגורות