* התעריפים מתייחסים לעבודה מול הוצאות ספרים

(מעודכן ליום 1 בנובמבר 2019)

הערה חשובה: התעריפים המצוינים כאן אינם משקפים את סכומי המינימום הריאליים שאנשי הספר אמורים לקבל על עבודתם. עם זאת, לצערנו אין אפשרות להתעלם מהתעריפים המוצעים כיום בשוק ככללו, והסכומים הנקובים כאן נועדו לקבוע רף תחתון שממנו אין לרדת ושממנו אנו שואפים לצמוח בהתמדה.

מבוא

המבוא וההנחיות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד מן התעריפון על כל חלקיו.

בתעריפון חמישה חלקים על פי חלוקה מקצועית עיקרית:

 • תעריפי תרגום לסוגיו
 • תעריפי עריכה לסוגיה
 • תעריפי הגהה לסוגיה
 • תעריפי לקטורה לסוגיה
 • תעריפי ניקוד
בנוסף, קיימים באתר חוזים לדוגמה לרוב סוגי העבודות, מומלץ לעיין בהם.
 1. כל מתרגמת, כל עורכת, כל מגיהה וכל לקטורית נבדלת מעמיתיה למקצוע על פי הכשרתה וכישוריה המקצועיים, על פי ניסיונה המצטבר בעבודה ועל פי רמתה האישית ומיומנותה, ולכן לא ניתן לגזור גזרה שווה על כולם. תעריפון זה קובע, לפיכך, תעריפי מינימום הוגנים עבור כל סוג עבודה – תעריפים שבוודאי אין לשלם פחות מהם.
 2. תעריפי התרגום, העריכה וההגהה מבוססים על גיליון דפוס בן 24,000 סימני דפוס. בסימני דפוס נמנים גם הרווחים בין המילים.
 3. על תעריפי המינימום בתעריפון זה יש להוסיף תוספות בעד עבודות ייחודיות כגון אלו המפורטות להלן (שיעורי התוספות הייחודיות ייקבעו במשא ומתן עם מזמין העבודה):
 • בעלת מקצוע מנוסה – תוספת של 20 אחוז לפחות.
 • תרגום משפה נדירה – תוספת של 20 אחוז לפחות.
 • טיפול מיוחד, בירורים מתמידים ופגישות – עם המחברת, עם המתרגמת, עם העורכת, עם המגיהה, עם המעצבת, עם המו”ל, עם בית הדפוס.
 • בתעריפי הניקוד – מקובל לדרוש תוספת על ניקוד שירה (לעומת ניקוד ספרי ילדים). כמו כן יש להתחשב בנפח העבודה – מקובל לדרוש תשלום גבוה יותר בעבודה עם מספר מילים קטן.
 • תעריפי המינימום בתעריפון זה אינם כוללים תשלום בגין ביטול זמן (נסיעות) וכן תשלום עבור הוצאות נסיעה ואש”ל; כאלה יש לקבוע בנפרד.
 • מתרגמת, עורכת, מגיהה ולקטורית זכאית לקבל, נוסף על התשלום הכספי, 5 עותקים מהטקסט שתרגמה, 2 עותקים מהטקסט שערכה, 1 עותק מהטקסט שהגיהה, 1 עותק מהטקסט שהמליצה להוציאו לאור. עותקים נוספים יוכל לרכוש בהנחה סיטונאית.
 • כל התעריפים בתעריפון זה אינם כוללים מס ערך מוסף.

להלן הנחיות אגף המכס ומע”מ במשרד האוצר בנושא מס ערך מוסף:

על פי הנחיות אגף המכס ומע”מ רשאים ספקי השירותים המסתמכים על תעריפון זה לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:

להירשם כ”עוסק מורשה” ברשויות המס, ואז יוכלו לגבות מס זה ממזמיני השירות ולהעבירו לרשויות המס.

אם ספקי השירותים אינם רשומים כ”עוסקים”, מזמיני השירות ישלמו עבורם את מס הערך המוסף, ואין הספקים צריכים לגבות את המס בעצמם.

תעריפי מינימום לתרגום לעברית

תיאור העבודהתעריף מינימום בשקלים ללא מע”מ, לגיליון דפוס בן 24,000 סימני דפוס כולל רווחים
תרגום900
תרגום מדע1100

 

תעריפי מינימום לעריכה

תיאור העבודהתעריף מינימום בשקלים ללא מע”מ, לגיליון דפוס בן 24,000 סימני דפוס כולל רווחים
עריכת מקור ליווי (עריכה יסודית, קריאות חוזרות, פגישות חוזרות)950 + תוספת לכל פגישה וקריאה נוספת
עריכת מקור יסודית – עריכה ספרותית, מבנית וסגנונית, עריכת תוכן600

עריכת לשון של טקסט ערוך (ספרותית/תוכן) – כולל האחדת הכתיב המלא

עריכת לשון של טקסט שאינו ערוך – כולל האחדת הכתיב המלא

300

400

עריכת לשון – מדע450
עריכת תרגום450
עריכת תרגום – מדע650

 

תעריפי מינימום להגהה

תיאור העבודהתעריף מינימום בשקלים ללא מע”מ, לגיליון דפוס בן 24,000 סימני דפוס כולל רווחים
הגהה של כתב יד ערוך ומותקן (לפני עימוד)140
קריאה אחרונה – הגהה של כתב יד ערוך ומוּגָהּ (אחרי עימוד)90

תעריפי מינימום ללקטורה

תיאור העבודהכתב יד/ספר
קריאת כתב יד מקור וכתיבת חוות דעת300 (אורך ממוצע, כ-15 ג”ד) 500 (ארוך מ-15 ג”ד)
קריאת ספר בשפה זרה וכתיבת חוות דעת300 (אורך ממוצע, כ-300 עמודים) 350 (ארוך מ-300 עמודים)

 

תעריפי מינימום לניקוד

תיאור העבודהתעריף מינימום לניקוד שירה או פרוזה ללא מע”מ – לפי מספר מילים
ניקוד למילה25 אגורות