* התעריפים מתייחסים להוצאות הספרים המסחריות בארץ

הערה חשובה: התעריפים המצוינים כאן אינם קובעים מהו השכר הראוי על עבודתם של אנשי ונשות ספר – איש איש כפי כישרונו, הכשרתו, וניסיונו – אלא מנסים ליישב בין השכר האמור לבין מצבו הנוכחי של שוק הספרים הישראלי.

הערות כלליות

התעריפים המצוינים בתעריפון אינם כוללים מע”מ.

“גיליון דפוס” הוא 24,000 תווים בחישוב הכולל רווחים.

התעריפים מתייחסים לעבודה טקסטואלית בלבד ואינם מביאים בחשבון שיחות טלפון, פגישות, נסיעות וכדומה. את כל אלה יש לתמחר בנפרד. התעריף המינימלי המומלץ לצורכי תמחור נפרד יהיה לא פחות מ-69 ש”ח לשעה. תעריף זה יכול לשמש כלי עזר גם לתמחור עבודה על טקסטים קצרים ו/או מורכבים כגון ספרי ילדים מחורזים או ספרי שירה.

התעריפון מחולק למקצועות ראשיים: תרגום, עריכה, הגהה, לקטורה, ניקוד.

 תרגום

תיאור העבודה תעריף לגיליון דפוס (כולל רווחים)
תרגום פרוזה מאנגלית 1,200 ₪
תרגום עיון מאנגלית 1,500 ₪
תרגום פרוזה משפה שאינה אנגלית 1,500 ₪
תרגום עיון משפה שאינה אנגלית 1,800 ₪
+ 5 עותקים מהספר המתורגם

 עריכה

תיאור העבודהתעריף לגיליון דפוס (כולל רווחים)
עריכת תוכן – פרוזה1,300 ₪
עריכת תוכן – עיון1,550 ₪
עריכת תרגום – פרוזה600 ₪
עריכת תרגום  – עיון720 ₪
עריכת לשון – פרוזה410 ₪
עריכת לשון – עיון490 ₪

+ 2 עותקים מהספר הערוך

 

 הגהה

תיאור העבודה תעריף לגיליון דפוס (כולל רווחים)
הגהה של כתב יד ערוך ומותקן – לפני עימוד 190 ₪
הגהה של כתב יד ערוך, מותקן ומוגה – אחרי עימוד 120 ₪
+ עותק אחד מהספר המוגהּ

 לקטורה

תיאור העבודהתעריף לספר

קריאת ספר וכתיבת חוות דעת לספר –

עד 15 ג”ד

400 ₪

קריאת ספר וכתיבת חוות דעת לספר –

15 ג”ד ומעלה

500 ₪

+ עותק אחד מהספר המלוקטר, אם יצא לאור

 

 ניקוד

תיאור העבודה תעריף ל-100 מילים

ניקוד ספר ילדים

25 ₪

ניקוד ספר שירה

30 ₪

+ עותק אחד מהספר המנוקד

 

תנאי תשלום מומלצים

צורת התשלום: העברה בנקאית

מועד התשלום: מיידי עד שוטף + 15

בעבודה הנמשכת חודשיים ומעלה – פריסה לתשלומים חודשיים, שהאחרון בהם יתקבל בשוטף + 15