תקנון הפרס ע”ש סוניה ברשילון

הפרס ע”ש סוניה ברשילון הוא פרס שנתי למתרגמת ספרות מתחילה, שנתרם על ידי משפחת ברשילון. איגוד אנשי ספר אחראי לכל הצדדים המנהליים, כולל הליך בחירת הזוכה והענקת הפרס.

הפרס:

 • הפרס יוענק מדי שנה, החל בשנת 2021, בסמוך ליום המתרגם הבינלאומי (30.9), למשך חמש השנים הבאות. המשך מתן הפרס ייבחן לאחר שלוש שנים.
 • זהו פרס עידוד המוענק על סמך יכולת תרגום הספרות שהפגינה המתרגמת בתרגומים שראו אור.
 • סכום הפרס 5,000 ₪.

זכאות:

 • מתרגמת אשר עד הגשת מועמדותה תרגמה לכל היותר שישה ספרי סיפורת, ספרי שירה או מחזות שיצאו לאור.
 • התרגומים יכולים להיות מכל שפה, ובלבד שהתרגום לעברית.

ועדת הפרס:

 • ועדת הפרס תורכב משלושה חברים: שופטת חיצונית, נציגת המשפחה ונציגת ועד איגוד אנשי ספר.

הגשת מועמדות:

 • קורות חיים, הכוללים את רשימת תרגומי הספרות המלאה.
 • שלושה קטעי מקור ותרגום מתוך תרגומיה שראו אור. כל קטע באורך של חמישה עד עשרה עמודים. במקרה של תרגום שירה יש להגיש 15-10 שירים, בהתאם לאורכם.
 • ניתן להגיש מועמדות גם עבור אדם אחר, ובלבד שיכללו בה קורות החיים ודוגמאות התרגום כמתואר לעיל.
 • יש לשלוח את כל המסמכים לדוא”ל של איגוד אנשי ספר: igud.anshei.sefer@gmail.com
 • המועד האחרון להגשת המועמדות בשנת 2021: 30.6.21.

[1] התקנון מנוסח בלשון נקבה, אך פונה לכל המגדרים. כנ”ל לגבי השופטת והנציגות.