הפרס ע”ש סוניה ברשילון הוא פרס שנתי למתרגמת* ספרות מתחילה, שנתרם על ידי משפחת ברשילון. איגוד אנשי הספר אחראי לכל הצדדים המנהליים, כולל הליך בחירת הזוכה והענקת הפרס.

הפרס:

 • הפרס יוענק מדי שנה, החל בשנת 2021, בסמוך ליום המתרגם הבינלאומי (30.9), למשך חמש השנים הבאות. המשך מתן הפרס ייבחן לאחר שלוש שנים.
 • זהו פרס עידוד המוענק על סמך יכולת תרגום הספרות שהפגינה המתרגמת בתרגומים שראו אור.
 • סכום הפרס לזוכה במקום הראשון: 5,000 ₪.
 • כן יחולקו 2 (שני) פרסי הצטיינות, בסך 2,500 ₪ כל אחד, תרומת הוצאת קשב לשירה.

זכאות:

 • מתרגמת אשר עד הגשת מועמדותה תרגמה לכל היותר חמישה ספרי סיפורת, שירה או מחזות שיצאו לאור, ולא יותר מעשרים תרגומי שירים אשר פורסמו באסופות וכתבי עת.
 • מתרגמת שזכתה כבר בהכרה ציבורית על תרגומיה לא תוכל להגיש את מועמדותה לפרס זה.
 • מתרגמות שעד חמישה מתרגומיהן ראו אור אך יש להן ניסיון וותק רבים בתחום קרוב, כגון כתיבה ספרותית או עריכה, לא יוכלו להגיש מועמדות לפרס.
 • התרגומים יכולים להיות מכל שפה, ובלבד שהתרגום הוא לעברית.

ועדת הפרס:

 • ועדת הפרס תורכב משלוש חברות: שופטת חיצונית, נציגת המשפחה ונציגת ועד איגוד אנשי הספר.

הגשת מועמדות:

 • קורות חיים, הכוללים רשימה מלאה של תרגומי הספרות.
 • שלושה קטעי מקור ותרגום מתוך תרגומיה שראו אור, כל קטע באורך של חמישה עד עשרה עמודים. במקרה של תרגום שירה יש להגיש 15-10 שירים, בהתאם לאורכם.
 • ניתן להגיש מועמדות גם עבור אדם אחר, ובלבד שייכללו בה קורות החיים ודוגמאות התרגום כמתואר לעיל.
 • מתרגמת שכבר הגישה מועמדות לפרס ולא זכתה בפרס הראשון או בפרסי ההצטיינות יכולה להגיש מועמדות פעם נוספת, ובלבד שהמועמדת עומדת עדיין בכל תנאי הזכאות.
 • יש לשלוח את כל המסמכים לדוא”ל של איגוד אנשי הספר: 
 • המועד האחרון להגשת המועמדות בשנת 2022 הוא 15.8.22.

*התקנון מנוסח בלשון נקבה, אך פונה לכל המגדרים. כנ”ל לגבי השופטת והנציגות.