מי אנחנו? הטקסט שכונן את האיגודתוך אהבת המילה הכתובה ודאגה לעתיד הספרות בישראל, החלטנו, אנשי הספר בישראל: סופרות ומשוררים, עורכים ומתרגמות, מגיהים, מתקינות ולקטוריות, להקים איגוד מקצועי – איגוד אנשי הספר.

בשנים האחרונות חלה הידרדרות חמורה בענף הספרים בארץ. רבים מאנשי הספר משתכרים שכר שאינו משקף את כישוריהם, את השכלתם ואת השקעתם. לעתים השכר נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק, פעמים רבות תנאי התשלום אינם הוגנים ורבים אינם מקבלים זכויות סוציאליות. אנשי ספר מיומנים נאלצים לעזוב את התחום ולמצוא מקורות פרנסה חלופיים. הוצאות הספרים, המקצצות במשרות ובתשלום לכל העושים במלאכה, מקצצות גם בשלבי ההגהה וההתקנה, בעריכת התרגום ובעריכת הלשון. בצער ובאין אונים אנו עדים לירידה מתמדת באיכות הספרים היוצאים לאור.


אנו מאמינים שלעובדים בתחום מגיע להשתכר שכר הוגן על עבודתם, בין שהספרים נמכרים ברשתות הגדולות, בין בחנויות הפרטיות, בין באינטרנט.

לא נוכל להרשות לעצמנו להמשיך ולחכות עד שהממשלה תאכוף חוקים ותקנות ועד שההוצאות לאור ורשתות הספרים ישנו את התנהלותן, ועל כן החלטנו לעשות מעשה.

איגוד אנשי הספר נועד להגן על זכויותיהם של העובדים בתחום באמצעות חוזים, תמיכה משפטית, ייצוג מול הגופים הגדולים, שיתוף במידע ושיתוף פעולה, ולאפשר להם להתפרנס בכבוד.

אנחנו יכולים להציל את ענף הספרים בארץ מקריסה מוחלטת. אם נתאגד כולנו – כל אנשי הספר – ונקבע תנאים חדשים, לא תהיה לשוק בררה אלא להתיישר מלמטה למעלה. בכוונתנו לעבוד בשיתוף פעולה עם הוצאות הספרים, עם הסוכנויות ועם חנויות הספרים, כדי שקוראי הספרים בישראל יקבלו ספרות איכותית ומוצר משובח יותר.

כולנו תקווה שנזכה במלוא התמיכה הציבורית ובנכונות מצד המעסיקים לבוא לקראתנו. עזרו לנו להצליח להתקיים בכבוד על מנת שנוכל להמשיך להשקיע את כישורינו, את נשמתנו ואת השכלתנו בספרות ובספרים.


תל אביב, 28 באפריל 2013